Bulgurlu Mh. İzzettin Bey Sk No:3 Üsküdar / İSTANBUL

RADYOLOJİ

RADYOLOJİ NEDİR?

Radyoloji, hastalıkların tanı sürecinde ses, radyo dalgaları ve X ışınları ile görüntüleme teknolojilerini kullanan, tedavi sürecinde görüntüleme teknikleri eşliğinde invaziv prosedürler içeren tıbbın son derece geniş kapsamlı dallarından biridir. Yaptığı çalışmalar ile diğer tüm branşlara destek olan radyoloji, hastaları etkileyen pek çok tıbbî kararın hayatî bir bileşeni konumunda yer almaktadır.

- Radyofrekans Dalgaları ve Manyetik Alan Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Damar, kemik, doku ve organların kesitsel görüntülerini oluşturmak için güçlü bir radyofrekans dalgası ve manyetik alan kullanılan görüntüleme yöntemidir. Başta nöroloji olmak üzere, kadın hastalıkları, kalp hastalıkları, fizik tedavi ve ortopedi gibi alanlarda sıklıkla tercih edilir.

Ultrason: Radyoloji ile görüntüleme yöntemleri arasında ses dalgalarının kullanıldığı yöntemdir. Üriner sisteme ait faaliyetleri, jinekolojik incelemeler, karın içi organlar gibi pek çok bölgede yapılan incelemede bu yöntem kullanılmaktadır. Bu inceleme yöntemi, hasta sağlığı açısından herhangi bir zarar oluşturmaz.

- X Işını Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

Röntgen: Vücut yapılarının ve özellikle kemiklerin, röntgen ışınları (X ışınları) kullanılarak görüntülenmesi yöntemidir.

Panaromik Röntgen: Diş ve ağız hastalıkları alanı için tercih edilen, ağız içinin tam anlamı ile görüntülendiği radyoloji yöntemidir. Tedavi öncesinde plânlamanın mümkün hale getirilebilmesi için birçok doktor tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan bir görüntüleme yöntemidir.

Kemik Dansitometri: Kemiklerdeki mineral yoğunluğunu ölçerek, kemik yoğunluğuna ait kayıpların ve kemiklerin kırılganlık oranlarının değerlendirildiği bir radyoloji yöntemidir. Bu test yardımı ile osteoporoz (kemik erimesi) erken evrede kesin olarak saptanabilir. Test, röntgen ışınları kullanılarak yapılmaktadır.

Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

  • Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde,
  • Yaralanmalar ve acil tıpta,
  • Meme hastalıklarında,
  • Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde,
  • Hamilelik takibinde,
  • Yumuşak doku ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde,
  • Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrollerinde,
  • Karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesinde,
  • Jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesinde kullanılır.