Bulgurlu Mh. İzzettin Bey Sk No:3 Üsküdar / İSTANBUL

Psikiyatri


HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI TANI VE SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNE UYULMAKTADIR.

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp disiplinidir. Ruhsal bozuklukların tanısı, tedavisi ve engellenmesi üzerinde çalışır. Bunlar zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları içerir.

Psikiyatri Kliniğimizde; danışma amaçlı olarak başvuran sağlıklı bireyler ve psikolojik sorunları nedeni ile yardım almak isteyen hastalarımız çağdaş psikiyatrinin, insanı biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak gören yaklaşımı ile değerlendirilmektedir.

Kliniğimizde ayaktan başvuran hastalar randevulu olarak görülmektedir. Hastaların değerlendirilmesinde uluslararası tanı ve sınıflandırma yöntemlerine uyulmaktadır.

Psikiyatrinin tanı ve tedavisini yaptığı hastalık grupları aşağıda sıralanmıştır:

Depresyon

Panik Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları

Bipolar Bozukluk

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Kişilik Bozuklukları

Disosiyatif Bozukluklar

Demanslar (Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal Demans, Lewy Cisimcikli Demans vb.)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Akut ve Posttravmatik Stres Bozukluğu

Somatoform Bozukluklar

Uyku Bozuklukları (Uykusuzluk, Aşırı Uykululuk, Parasomniler vb.)