Bulgurlu Mh. İzzettin Bey Sk No:3 Üsküdar / İSTANBUL

NÖROLOJİ

Nöroloji Nedir?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.

Beyin, omurilik ya da sinirlerin elektriksel yapısındaki anormallikler çeşitli nörolojik bozukluklara yol açabilmektedir.Bu semptomlara örnek; inme, kas zayıflıkları,koordinasyon problemleri, his kaybı, nöbet geçirme, sersemlik, acı ve şuur kayıplarıdır. Birçok tanımlanmış nörolojik hastalık bulunmaktadır, bazıları nispeten yaygındır fakat genellikle az görülmektedir.

Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarını şu şekilde listelenmiştir ;

 • Beyin
 • Beyin lobuna bağlı beyin hasarı
 • Ön lob hasarı
 • Yan lob hasarı
 • Şakak lob hasarı
 • Artkafa lob hasarı
 • Tiplerine göre beyin fonksiyon hasarları:
 • Afazi ( konuşma zorluğu ya da yitimi)
 • Disgrafi (yazı yazma bozukluğu)
 • Dizartri (sözcükleri söylemede güçlük)
 • Apraksi (İşlev Yitimi)
 • Agnozi (bilinçsizlik)
 • Amnezi (Unutkanlık)
 • Omurilik hastalıkları
 • Periferik sinir hastalığı
 • Kafatası sinir hastalığı (örnek: Trigeminal nevralji)
 • Otonom sinir sisitemi hastalıkları (örnek: Disotonomi)
 • Nöbet geçirme hastalıları (örnek :Epilepsi)
 • Merkez ve periferik sinir sistemi hareket bozukluğu hastalıları (örnek:Parkinson, temel titreme, Amyotrofik lateral skleroz-ALS, Tourette sendromu ve Multipl skleroz-MS)
 • Uyku Hastalıkları (örnek: narkolepsi)
 • Migren ve diğer tip baş ağrıları (örnek:Küme baş ağrısı, Gerilim tipi baş ağrısı)
 • Sırt ve boyun ağrıları
 • Merkez Nöropati
 • Nöropsikiyatrik hastalıklar