Bulgurlu Mh. İzzettin Bey Sk No:3 Üsküdar / İSTANBUL

HEMATOLOJİ

Hematoloji Nedir?

Hematoloji kan, lenf düğümleri, dalak ve kemik iliği ile ilgili hastalıkların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve takibi ile ilgilenen bilim dalıdır. Kan düzeylerinde düşüklükler ve yüksekliklere neden olan doğumsal ve edinsel hastalıklar, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklıkları, kan ve kemik iliği kanserleri, bağışıklık sistemi hastalıkları, lenf nodu ve dalağın büyümesine neden olan iyi huylu hastalıklar ve kanserler hematolojinin ilgi alanında olan başlıca hastalıklardır.

Hematolojik Hastalıkların Tanısı Nasıl Konur?

Hematolojik hastalıkların tanısında tam kan sayımı, çevresel kan yayması (periferik yayma), biyokimya testleri, kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu, genetik tetkikler ve görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. 

Hematolojik Hastalıkların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Son yıllarda hematoloji alanında yaşanan önemli gelişmelerle hastalıkların tanı ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Günümüzde hasta ve hastalığın genetik özelliklerine göre bireyselleştirilmiş tedavilerle, geleneksel tedavilere kıyasla tedavi başarısında belirgin artış elde edilebilmektedir. Bu güncel ve modern yaklaşımların uygulanabilmesi alanında uzman bir ekip ve çağın gereksinimlerini karşılayabilecek teknolojiye sahip laboratuvarlarla mümkündür. 

Hematolojik Hastalıklar Nelerdir? 

 • Anemi (Kansızlık): Demir, Vitamin B12, Folik asit eksikliği gibi nutrisyonel anemiler, Talasemi, Orak hücreli anemi, Hemolitik anemi 
 • İmmun trombositopeni (İTP), Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP), Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)
 • Kanama Bozuklukları: Hemofililer, Von Willebrand Hastalığı, Glanzman trombastenisi, Bernard Solier Sendromu
 • Pıhtılaşma bozuklukları
 • Kemik İliği Yetmezliği
 • Akut Lösemiler (Akut Lenfositik Lösemi, Akut Myeloid Lösemi)
 • Kronik Lösemiler (Kromik Myeloid Lösemi, Kronik Lenfositik Lösemi)
 • Miyelodisplastik sendrom
 • Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar (Polistemia Vera, Esansiyel Trombositoz, Myelofibroz)
 • Multipl Miyelom
 • Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar