Bulgurlu Mh. İzzettin Bey Sk No:3 Üsküdar / İSTANBUL

FONKSİYONEL TIP

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp modeli, hastaları ve hekimleri, hastalığın altında yatan kök nedenleri ele almak ve en uygun sağlığa, iyileşmeye kavuşmak için birlikte çalışmaya teşvik eden, bireyselleştirilmiş, hasta merkezli, bilim temelli bir yaklaşımdır. Her kişinin genetik, biyokimyasal ve yaşam tarzı faktörlerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Fonksiyonel Tıp, bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak ve en iyi sonuçları almak için kullanır.

Fonksiyonel Tıp’ta esas olan kişinin bütünüdür ve  hekim topladığı detaylı bilgiler ile, genetik, çevresel, yaşam tarzına bağlı faktörlerin, kişinin sağlığı üzerindeki etkilerini ve o kişi için kompleks-kronik hastalıkları nasıl tetikleyebildiğini değerlendirir. Bu analizin sonunda kişi için uzun vadeli olarak sağlığın korunabileceği bir plan/hayat tarzı programı oluşturulur.

Besinler ve beslenme , Fonksiyonel Tıbbın ana konusudur ve sağlıklı bir hayatın sürdürülmesinin merkezinde yer alır.

Beslenme alışkanlıklarımızdaki yanlışların, yaşam boyu süren hemen bütün sorunlarda karşımıza çıktığını artık biliyoruz. Biyolojimizi ve dolayısıyla psikolojimizi de beslenmemizi değiştirerek, istediğimiz iyilik haline dönüştürebilir ya da hiç istemediğimiz sorunlara yol açabiliriz. Bu konudaki çalışmalar ve sonuçlar, sadece sağlıklı yaşam için değil, çok önemli hastalıkların tedavisi için de şaşırtıcı ve umut vericidir.

Yaşam Şekli , Fonksiyonel tıp yaklaşımında, detaylı olarak ele alınan ve tedavinin bir parçası olan önemli bir alandır. Yaşam şekli değişikliklerinin, özellikle kişilerin sağlıklarını sürdürmede önemli etkisi olduğunu gösteren çalışmalar her geçen gün artmaktadır.

Fonksiyonel Tıp  bakış açısıyla sadece fiziki bedenin eksikliklerini değil, içinde yaşanılan  duygusal durumları ,genetik alt yapınızı,çevresel kirleticileri,beslenmeniz,aktiviteleriniz,ruhsal tasarımınız ve tüm bunların birlikte çıkardığı sesin değerlendirilmesine   göre kök neden tedavileri sunan çoklu iyileşme protokolüdür.
Bu  protokol kişiye özgü işleyiş ve takip ile yapılmaktadır.
Bireysel tedavi planı içinde danışanlarımızın biyokimyasal, hücresel eksikliklerinin giderilmesi ve diğer gerekli terapilerinin yanı sıra 
Hastalık davranışını destekleyen sebepleri  gidermek için danışanımızın kendi yaşam filminde  ihtiyaç duydukları değişimlere yardımcı olmaktayız.

Bu tedavi planı dünyadaki insan sayısı kadar farklı varyasyonda olacaktır.
İnsanoğlunun tek bir hücresini düzeltmek için dahi, sosyal ilişkilerine ,yaşadığı çevreye, yediklerine, duygularını dalgalandıran herşeye, aldığı her ilaca ve o kişinin ruhsal yapısına bakmak durumundayız. 
Bu nedenle tıbbın geldiği en son nokta, bilimin geldiği en son tetkikler ile bilgileri birleştirmek ve insanı insan yapan tüm yaşam koşulları ile tedaviyi planmak ve kendisini de tedavinin içinde konumlandıran yeni nesil sağlık yaklaşımıdır.

Fonksiyonel Tıp muayeneleri nasıl olmaktadır?

İlk Fonksiyonel Tıp görüşmesi 1 saat sürmektedir.
İlk görüşme sonucuna göre gerekli tetkikler istenir.
Danışanın beslenme programı hekim tarafından ilk görüşme itibari belirlenir; Diyetisyenimiz eşliğinde yönetilir.ölçüleri kayıt altına alınır. Uygulanan beslenmeye göre 1-2 ay haftalık görüşme yüz yüze veya online randevu ile yapılır.

Danışanın psikososyal durumu, kişilik yapısı, baskın nörokimyasal yapısına göre diğer yaklaşımlarımız belirlenir ve kişiye has yöntemler iyileşme programına dahil edilir.

İkinci görüşme yaklaşık 30-45dk sürmekte ve test değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Bu değerlendirme sonunda kişi için uzun vadeli olarak sağlığın korunabileceği bir plan,yaşam tarzı değişim programı vetedavi protokolü oluşturulmaktadır.

Oluşturulan protokol kapsamında zaten kilnik uygulamalar gerekiyorsa haftalık görüşmeler,işlem öncesi ve sonrası hekim tarafından yapılmakta ve işlemlerin ilgili bölümleri hemşiremiz eşliğinde yapılmaktadır.

Klinik işlem gerektirmeyen 
Koruyucu, önleyici, yaşlanma karşıtı veya kişisel bakım amaçlı  danışmanlıklarda ilk görüşme yüz yüze diğer görüşmeler online olabilme şansına sahiptir.

Randevu ve Bilgi için; 0532 737 23 40  –  0850 450 08 08
Whatsapp İletişim; 0532 737 23 40