Bulgurlu Mh. İzzettin Bey Sk No:3 Üsküdar / İSTANBUL

UZM. DR. AYŞEGÜL SİPAHİ

Ağız Ve Diş Sağlığı

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül SİPAHİ. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olup uzmanlık eğitimini 2010 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Mesleki hayatına Özel Ümran Tıp Merkezi'nde devam etmektedir.

Email: info@umrantip.com

Branş: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Üniversite: Marmara Üniversitesi

Yabancı Dil: İngilizce

Öğretim Görevlisi : Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. - 2012-2016

Tıpta Uzmanlık Tezi :Semptomatik TME İnternal Düzensizliklerinde İntraartiküler Uygulanan Morfin ve Tramadolün Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Tez danışmanı: Prof. Dr. Selçuk Basa

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

-Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)

-Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)

-International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS)

-American Association of Oral and Maxillofacial Surgery (AAOMS)